در صورت آلوده شدن محل به موش  بایستی با مطالعه و آموزش روشهای مختلف مبارزه با موش  نسبت به مبارزه با  موش ها اقدام کرد
قبل از مبارزه با موش بایستی نسبت به کسب اطلاعات زیر اقدام نمود :
1-تعیین نوع موش
2-محل زندگی موش
3-فصل مبارزه با موش
4- انواع روشهای مبارزه با موش
5- غلظت سم و نوع سم برای سمپاشی موش و طعمه گذاری علیه موش

 فصل مبارزه با موش :

موش ها معمولا در دو فصل اوایل پاییز و اویل بهار زاد و ولد میکنند، بنابراین طبیعتاً بهترین زمان برای سمپاشی موش (طعمه گذاری موش ) این زمان است.

در صورتی که آلودگی در محلی وجود داشته باشد و مهار نشود در اواخر این فصول بایستی منتظر چند برابر شدن تعداد موش ها باشید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
۲۶۷۰۵۴۲۰- ۸۶۰۱۸۲۷۴- ۸۸۲۰۷۶۰۸- ۶۶۱۲۸۱۴۷- ۷۷۵۵۰۵۴۷- ۷۷۵۴۸۳۷۹